Uw privacy

Met deze website wil KROV bv u louter en alleen ter indicatie informatie verstrekken over haar producten en diensten. KROV bv verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig. Omdat de informatie mede afkomstig is van derden, kan KROV bv niet instaan voor de juistheid en compleetheid ervan. Gebruik van deze informatie is dan ook altijd voor eigen rekening en risico. KROV bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website. Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat KROV bv geen invloed heeft op de inhoud van die websites, kan KROV bv niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die betreffende websites. KROV bv behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Analytics (tracking) cookies

Daarnaast gebruiken wij Google Analytics, een web analytics service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van 'first-party cookies'. Deze cookies helpen te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en kunnen niet op andere domeinen worden gelezen. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Enig persoonlijk identificeerbare informatie wordt nadrukkelijk niet meegegeven, zo ook niet uw IP-adres. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Copyright 2017 KROV bv